Historien om slakterne Abrahamsen

I 1879 startet Jens Anton Abrahamsen, født 13. januar 1839, kjøttforretning i Drøbak. Jens Anton og hans kone Louise fikk seks barn.

Den eldste Jens Arnoldus Abrahamsen, opprinnelig utlært til garver, ombestemte seg og gikk inn i firmaet og drev sammen med sin far frem til denne døde 18. mai 1908. Deretter drev han videre frem til 25. august 1933. Han hadde da fått 4 sønner og en datter.

Den eldste av disse overtok kjøttforretningen i Drøbak, og den nest eldste, Thorstein Andreas Abrahamsen, kjøpte således i 1929 en kjøttforretning i Larvik, som i sin tid ble startet av Axel Severin Andreassen i Oscarsgate den 21. februar 1892.

Da Thorstein Andreas tok over lå butikken i Øvre Torggate i underetasjen til gamle Bjerknes Maskinforretning, i dag bolighuset tvers overfor dagens Bjerknes Maskinforretning. Eiendommen som dagens forretning drives i kjøpte Thorstein Andreas i 1933, for femtitusen kroner. En ganske anselig sum den gang.

Han giftet seg i 1929 med Azora Linnea, og tok henne med seg til Larvik for å drive butikkdelen, mens han styrte pølsemakeriet. I Drøbak drev familien slakteri, mens det i Larvik ikke har vært slaktet i lokalene. Thorstein Andreas drev forretningen i årene under krigen, og da hans kone i 1963 ble alvorlig syk og senere i 1967 døde, førte han forretningen over til sine to sønner Jens Andreas Abrahamsen og Fritz Asbjørn Abrahamsen. Jens og Asbjørn drev så forretningen sammen til 1976 da Asbjørn tok over alene. Han drev butikken videre, sammen med sin kone Ragnhild til 1994, da hans sønn Thorbjørn Andreas tok over driften av firmaet og driver det videre i dag. Thorbjørns bror Jan Reidar jobber også i firmaet i dag.

Thorbjørn har fått en sønn som het Thorstein Andreas, og han er følgelig oppkalt etter sin oldefar som startet forretningen i Larvik, så får tiden vise om 6. generasjon Abrahamsen vil ta over og drive firmaet videre. Det er ingen tvil om at det er blitt langt tøffere å overleve som spesialforretning i dag, hvor nesten hvert supermarked har egen kjøttdisk. For ikke altfor mange år siden var det 14 slaktere i Larvik, så får vi bare håpe at kundene finner det verdt å handle hos Abrahamsen i mange år til….

Th. A. Abrahamsen, eller slakter Abrahamsen, som de fleste i byen i snart 100 år kjenner oss som, har som mål å levere gode matopplevelser til både private og bedrifter.

Adresse:

Kontakt oss:

Åpningstider: