TH.A. Abrahamsen AS har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2008. Vår miljøpolicy:

«”Th. A. Abrahamsen AS skal bestrebe seg på å oppnå kontinuerlige miljøforbedringer i drift, tjenester og produkter.Virksomheten skal drives i samsvar med gjeldende myndighetskrav og egne krav.Vi skal bestrebe oss på å ivareta helse og sikkerhet til våre ansatte.Vi: leverer kortreiste og sunne produkter fra eget kjøkkenhar fokus på lavest mulig klima- og miljøbelastning ved våre innkjøpanskaffer og benytter transportmidlene på en effektiv og miljøvennlig måteinformere våre kunder om sunne produkter og metoder.”

Ønsker du å se vårt klimaregnskap? Klikk her!  https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/137443

Les mer om Miljøfyrtårn her: http://www.miljofyrtarn.no/

Th. A. Abrahamsen, eller slakter Abrahamsen, som de fleste i byen i snart 100 år kjenner oss som, har som mål å levere gode matopplevelser til både private og bedrifter.

Adresse:

Kontakt oss:

Åpningstider: