TH.A. Abrahamsen AS har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2008. Vår miljøpolicy:

«”Th. A. Abrahamsen AS skal bestrebe seg på å oppnå kontinuerlige miljøforbedringer i drift, tjenester og produkter.Virksomheten skal drives i samsvar med gjeldende myndighetskrav og egne krav.Vi skal bestrebe oss på å ivareta helse og sikkerhet til våre ansatte.Vi: leverer kortreiste og sunne produkter fra eget kjøkkenhar fokus på lavest mulig klima- og miljøbelastning ved våre innkjøpanskaffer og benytter transportmidlene på en effektiv og miljøvennlig måteinformere våre kunder om sunne produkter og metoder.”

Ønsker du å se vårt klimaregnskap? Klikk her!  https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/137443

Les mer om Miljøfyrtårn her: http://www.miljofyrtarn.no/

Noe du lurer på?
Kontakt oss for prisforespørsler eller andre ting her.

Slakter Abrahamsen 2024© All rights reserved

Åpningstider:
Mandag – Fredag 09:00 – 16:30
Lørdager 08:30 – 15:00

Telefon: 33 18 11 45
E-post: jra@sf-nett.no

Adresse: Kongegata 18
3256 Larvik